"Hehasabook."

Dịch:Anh ấy có một cuốn sách.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huongly1804

Ko hieu vô hạn và hữu hạn khi nào thi dùng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

mình thường nhầm giữa he has a book và he has the book ...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtukavin

phân biệt cách dùng a với the, ai biết ko hề..

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ctn9x

viết là 1 cuốn sách lại k dc chấp nhận nhỉ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.