"He has a book."

Dịch:Anh ấy có một cuốn sách.

June 21, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huongly1804

Ko hieu vô hạn và hữu hạn khi nào thi dùng

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenduythai143

mình thường nhầm giữa he has a book và he has the book ...

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoangtukavin

phân biệt cách dùng a với the, ai biết ko hề..

July 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ctn9x

viết là 1 cuốn sách lại k dc chấp nhận nhỉ?

August 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.