Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"September and October are months of the year."

Dịch:Tháng Chín và tháng Mười là các tháng trong năm.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/but-chi_kim

toi dịch đúng tại sao chấm tôi sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynminhp693633
Nguynminhp693633
  • 11
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Tôi cũng vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNuHoangNhi

mình dùng rồi ^^_

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GaaraSubakuno

chấm sai rùi đó!!!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnVn531966

Lỡi rồi hay sao mào chưa làm cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mollynguyen

tôi dịch y như trên mà vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngThiBo1

Lỗi này dc quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongVnQuan3

K hiểu gì luôn dịch đúng lại bảo sai

3 tháng trước