"September and October are months of the year."

Dịch:Tháng Chín và tháng Mười là các tháng trong năm.

June 21, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/but-chi_kim

toi dịch đúng tại sao chấm tôi sai.

January 7, 2015

https://www.duolingo.com/Nguynminhp693633
  • 11
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Tôi cũng vậy

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/TranNuHoangNhi

mình dùng rồi ^^_

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/GaaraSubakuno

chấm sai rùi đó!!!!!!!!!!!

September 28, 2016

https://www.duolingo.com/VnVn531966

Lỡi rồi hay sao mào chưa làm cũng đúng

October 23, 2016

https://www.duolingo.com/mollynguyen

tôi dịch y như trên mà vẫn sai

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/TrngThiBo1

Lỗi này dc quá

August 7, 2017

https://www.duolingo.com/HongVnQuan3

K hiểu gì luôn dịch đúng lại bảo sai

May 29, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.