Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has not written us since February."

Dịch:Anh ấy đã không viết cho chúng tôi từ tháng hai.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/beautypop2109

Anh ấy đã không viết cho chúng tôi kể từ tháng hai, thêm từ kể vậy có được không nhỉ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lechiengd

has not : lúc thì ad dịch là " chưa " lúc thì " không " là sao hả ad .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangiap

anh ta cũng được có sao đâu hả má,nó quýnh con sai rồi má ơi,cứu con.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

viết thì viết thư hay viết gì ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiwakoVi

Anh ấy đã không viết cho chúng tôi từ tháng 2 sai?

3 tháng trước