"He supported his children."

Dịch:Anh ta đã ủng hộ những đứa con của anh ta.

June 21, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Anh ấy đã ủng hộ những đứa trẻ của anh ấy

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mailuan4

làm thế nào để thành mod hả bạn

February 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vuongbui

Anh ấy đã ủng hộ bọn trẻ của anh ta(của mình)(của anh)

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Lũ trẻ, bọn trẻ: Lúc đúng, lúc sai?!

September 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi đã dịch là " anh ấy đã ủng hộ các con của mình" và được chấp nhận

October 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/daotuoihvtc

Thiếu từ cái trong con cái :v

January 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

theo mình nghĩ thì không bắt buộc

March 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/XoVanNguyen

những người con cũng được mà?????

March 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi đã dịch là " anh ấy đã ủng hộ các con mình" và đã được chấp nhận . Đăng lên để các bạn tham khảo

March 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Tôi đã dịch y hệt như bạn sao lần nào cũng không được chấp nhận.Tôi thay giống hệt như đáp án :"anh ta đã ủng hộ những đứa con của anh ta "thì lúc được lúc không .

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LKhanh4

Phát âm rất khó nghe...

February 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngdmanh

chấm bài đọc sai thì phải

February 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Conan_KLOP

Trỏ chuột vào thì có cả dịch "đã nuôi nấng", đán áp này có đúng k ạ?

May 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/chungtl9x

anh ấy đã hỗ trợ trẻ em mình. cũng được chứ sao không nhỉ?

June 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungvdcool

anh ấy đã hỗ trợ con anh ấy---> wrong????

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

'child' là "đứa trẻ , con " . "Children" là số nhiều của " child" có nghĩa là " những đứa trẻ , các con " . đáp án của câu " He supported his children " là ' anh ấy đã hỗ trợ CÁC con anh ấy " chứ không phải là ' anh ấy đã hỗ trợ con anh ấy' như đáp án của bạn

August 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhacuong

anh ấy đã nuôi nấng các con của anh ấy

August 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dng972267

Đã nuôi nấng nghe hợp lý hơn

April 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Bài tập này bị lỗi :Câu trả lời đúng hệt như đáp án của bài học mà vẫn báo sai.

November 29, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.