"The doctor is reading my book."

แปลว่า:หมอคนนี้กำลังอ่านหนังสือของฉันอยู่

September 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย