"Bạn viết cho tôi một lá thư."

Dịch:You write a letter.

June 21, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/6220119

You write a letter to me

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.