Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn viết cho tôi một lá thư."

Dịch:You write a letter.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/6220119

You write a letter to me

4 năm trước