"Bạn viết cho tôi một lá thư."

Dịch:You write a letter.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/6220119

You write a letter to me

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.