"Khi nào?"

Dịch:When?

June 21, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TranDo_93

About when là "khi nào", đáp án này vẫn đúng

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoangkhoi13

When

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ducvuongta

Là khi nào

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/GiaHn963482

tôi thấy dùng when đúng mà!

September 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yasua7

la khi nao?

February 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Bonexy

Chú ý viết hoa nữa

July 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/doanhaian

When

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/linhchipha1

Tại sai lại dùng "When" mà không dùng "Whenever" vậy ?

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ducvuongta

Không dùng ''Whenever''

October 29, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.