Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào?"

Dịch:When?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranDo_93

About when là "khi nào", đáp án này vẫn đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangkhoi13

When

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducvuongta

Là khi nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oThuNgn1

LÀ KHI NÀO?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oThuNgn1

LÀ KHI NÀO?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oThuNgn1

LÀ KHI NÀO?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaHn963482

tôi thấy dùng when đúng mà!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/yasua7

la khi nao?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bonexy

Chú ý viết hoa nữa

4 tuần trước