Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quả cà chua thì xanh."

Dịch:The tomato is green.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VinhVoTruo

the tomato is blue LOL

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

mình sẽ cập nhật đáp án này. cảm ơn bạn.

4 năm trước