1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Quả cà chua thì xanh."

"Quả cà chua thì xanh."

Dịch:The tomato is green.

June 21, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VinhVoTruo

the tomato is blue LOL


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

mình sẽ cập nhật đáp án này. cảm ơn bạn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.