1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng ta có gì?"

"Chúng ta có gì?"

Dịch:What do we have?

June 21, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrangKabi

What have we got? cũng đúng mà.


https://www.duolingo.com/profile/PhanDungTien

câu của bạn mới đúng là anh văn Mỹ, còn "what do we have" là anh văn Anh


https://www.duolingo.com/profile/lyly1810

minh nghĩ DO,DOES la cho câu hỏi PHẢI KHÔNG ..sao trong trường hợp nay lại dung DO.....giải thích giúp m với...tks u


https://www.duolingo.com/profile/PhanDungTien

DO trong trường hợp này là trợ động từ cho động từ chính ở đây là HAVE, câu này là câu hỏi có vấn từ hỏi (who, where, what,....) khác với trường hợp dùng DO, DOES trong câu hỏi dạng Yes/No Question


https://www.duolingo.com/profile/KimCng228193

Câu hỏi mượn trợ động từ vì chủ ngữ We là số nhiều đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/nhinguyen0982761

We have nothing cũng ko được luôn hả!?!?


https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

Câu chủ động là Chúng ta có. We have sang câu phủ định : Chúng ta không có we don't have Sang câu nghi vấn: Chúng ta có phải không? Do we have? Sang câu hỏi với từ để hỏi thêm từ để hỏi nên trước trợ động từ What do we have? Chú ý trợ động từ do/does chia theo chủ ngữ does cho she/he/it/chủ ngữ ngôi ba số ít. còn do cho các ngôi còn lại. Còn thế nào là ngôi 3 số ít thì Tôi ( I ) là ngôi số một số ít , chúng tôi(We) là ngôi 1 số nhiều . bạn là ngôi số 2 số ít, các bạn là ngôi số 2 số nhiều ở tiếng anh nó là You hết. Còn anh ấy cô ấy nó...she he it đều là ngôi ba số ít, They là ngôi ba số nhiều. Cái gì không có bạn, không có tôi, không đông vui thì đều là ngôi ba số ít.


https://www.duolingo.com/profile/Nobita2204

We have what ? Được không mọi người


https://www.duolingo.com/profile/NothingKai

mình tìm phần lý thuyết cái này không có. Vô làm bài tập chả hiểu mô tê gì.


https://www.duolingo.com/profile/linh46262

What we have không được sao tại sao lại có Do


https://www.duolingo.com/profile/hong948950

Phần này khó quá.làm toàn sai.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.