Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta có gì?"

Dịch:What do we have?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangKabi

What have we got? cũng đúng mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanDungTien

câu của bạn mới đúng là anh văn Mỹ, còn "what do we have" là anh văn Anh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lyly1810

minh nghĩ DO,DOES la cho câu hỏi PHẢI KHÔNG ..sao trong trường hợp nay lại dung DO.....giải thích giúp m với...tks u

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanDungTien

DO trong trường hợp này là trợ động từ cho động từ chính ở đây là HAVE, câu này là câu hỏi có vấn từ hỏi (who, where, what,....) khác với trường hợp dùng DO, DOES trong câu hỏi dạng Yes/No Question

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TamHo15

Cai gi ha ha hihi

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

we have what? có được ko nhở? :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanDungTien

câu này trong câu văn nói thì có thể có lý hơn, mình nghĩ vậy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/jackcanfield

đáp án: which dog Is yours? con chó nào của bạn giờ xuống tới đây:Which is your book? Quyển sách nào của bạn

mà không phải là: which book is yours? như ở trên help?????!!

2 năm trước