"I trust him."

Dịch:Tôi tin cậy anh ấy.

June 21, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TieuXan

trust= believe in


https://www.duolingo.com/profile/trantuanminh

Chắc các bạn ghét thằng admin đã ra một câu vô lý phải không


https://www.duolingo.com/profile/MinhV397655

Tôi có lòng tin về anh ấy


https://www.duolingo.com/profile/try927262

Tôi tin tưởng anh ấy cũng sai nữa hả ... huhu


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh809800

i trust him but he lie me

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.