1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "มันสีขาว แต่ไม่จําเป็นต้องเป…

"มันสีขาว แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำตาล"

แปลว่า:It is white but it is not necessarily sugar.

October 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I'd really like to learn how this sentence works with two เป็น in it.

October 1, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย