"Đàn ông và phụ nữ"

Dịch:Man and woman

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovefor2.cafe

giúp mình phân biệt "women" và "woman" với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Woman là số ít "Một người phụ nữ", women là số nhiều "Những/Nhiều người phụ nữ". Tương tự như vậy cho Man/Men, Tooth/Teeth, ... ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovefor2.cafe

thank bạn nhiều nhiều

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.