"Đàn ông và phụ nữ"

Dịch:Man and woman

June 21, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lovefor2.cafe

giúp mình phân biệt "women" và "woman" với


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Woman là số ít "Một người phụ nữ", women là số nhiều "Những/Nhiều người phụ nữ". Tương tự như vậy cho Man/Men, Tooth/Teeth, ... ^^


https://www.duolingo.com/profile/lovefor2.cafe

thank bạn nhiều nhiều

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.