"Tôi muốn được gặp cô ấy ngay lập tức."

Dịch:I want to meet her right away.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenDuyAnh

I want to see/meet her immediately I want to see/meet her right now

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducluong

i want to see her right now, vẫn được mà!!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.