https://www.duolingo.com/profile/yennhi95zz

Tiếng Nhật - Tiếng Việt

Không có Tiếng Nhật cho người Việt nhỉ?

June 21, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vuvanhahung

Bạn vào trong khóa học mà yêu cầu ý...^^

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Tạm thời chỉ có tiếng Nhật cho người Việt bạn à. Bạn co thể vào incubator.duolingo.com để đề nghị khoá học đó.

June 23, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.