https://www.duolingo.com/yennhi95zz

Tiếng Nhật - Tiếng Việt

Không có Tiếng Nhật cho người Việt nhỉ?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuvanhahung

Bạn vào trong khóa học mà yêu cầu ý...^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Tạm thời chỉ có tiếng Nhật cho người Việt bạn à. Bạn co thể vào incubator.duolingo.com để đề nghị khoá học đó.

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.