1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราอยู่ริมน้ำ"

"พวกเราอยู่ริมน้ำ"

แปลว่า:We live along the water.

October 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

The audio is wrong. It pronounces "live" with the long i sound as in "live music" but it should be the short i sound as in "I live here".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย