"ช้างสีชมพู"

แปลว่า:Pink elephants

October 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ratda2

โจทย์ไม่ได้บอกว่าช้างหลายตัว ทำไมต้องเติมs


https://www.duolingo.com/profile/PitchapatW

ใส่ the บางทีก็ผิด ไม่ใส่ the ก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/ali748614

The elephant is purple ผิด งง


https://www.duolingo.com/profile/PaoLifeSty

ผิดครับ ถ้าจากที่แปลมา ช้างเป็นสีม่วง ซึ่งโจทย์บอกว่า ช้างสีชมพู ก็ต้องเป็น pink elephant แต่อันนี้เฉลยผิดที่มีSต่อด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Apsornsiri

ตอบ the pink elephant ผิดจ้า 555


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7
  1. เดี๋ยว มี the เดี๋ยวไม่มี เอาไงแน่!!?

  2. ถามช้างเฉยๆ แต่เสือกให้ตอบเติม s ทั้งปี!! ทั้งๆที่คำถามไม่ได้ระบุว่าช้างหลายตัว!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย