Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He receives the keys."

Dịch:Anh ấy nhận những cái chìa khóa.

0
4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenDucT967284

anh ấy nhận những cái khóa cũng sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanh-Loc

Khóa khác với chìa mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

ĐÚNG RỒI NHẬN CŨNG ĐƯỢC MÀ NHƯNG SAO LẠI SAI NHỈ

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/oachnaht

nhiều khóa thì thành chùm chứ ad? văn phong vn mà dịch những cái khóa nghe ko thấy ngứa tai hả ad?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuManhSon

Chùm chìa khóa cũng sai là sao ad?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/EnddyK

yeah, Why ?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sryuk

He is Neo ^^

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithedo

Anh ấy nhận được chùm chìa khóa

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

Sao tui nghe từ "receives" giống "rì sįp" khi nghe nguyên câu!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Anh ấy nhận chìa khóa đúng chứ ad

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He receives the keys, He receives the keys, He receives the keys, He receives the keys, He receives the keys, He receives the kwys

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kukkori-san

anh ấy nhận lại những chiếc chìa khóa

0
Trả lời9 tháng trước