1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. Góp ý về font chữ trên trang …

https://www.duolingo.com/profile/smartedu

Góp ý về font chữ trên trang web

Cảm ơn các bạn trong TEAM Duolingo đã tạo ra khóa học này bằng tiếng Việt. Mình chỉ góp ý: các bạn thử nghiên cứu đổi font chữ khác hỗ trợ tiếng Việt unicode tốt hơn, sẽ đẹp hơn, nhất là các chữ cái có dấu. Cảm ơn

June 21, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cái font này là do bên nhân viên Duo bên Mỹ người ta thử nhiều loại font khác nhau và chọn ra đấy bạn ơi. Các mod như bọn mình chỉ là tình nguyện giúp đỡ hoàn thành nội dung khóa học thôi, ngoài ra không có quyền hạn nào khác nhé


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Bọn mình sẽ thử góp ý cho họ. Cảm ơn bạn.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.