1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "อาหารจำนวนเท่านี้พอ"

"อาหารจำนวนเท่านี้พอ"

แปลว่า:The amount of food is enough.

October 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Surely this should also accept "This much food is enough". The meaning is the same and the tapping test includes "much".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย