"Từ nước nào?"

Dịch:From what country?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dee_Nguyen

why cant I use "which" in this sentence?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTrang

which chứ what gì

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.