Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Từ nước nào?"

Dịch:From what country?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dee_Nguyen

why cant I use "which" in this sentence?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTrang

which chứ what gì

4 năm trước