1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Từ nước nào?"

"Từ nước nào?"

Dịch:From what country?

June 21, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dee_Nguyen

why cant I use "which" in this sentence?

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HongTrang

which chứ what gì

July 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.