"We eat pasta whenever we want."

แปลว่า:พวกเรากินพาสต้าทุกครั้งที่พวกเราอยาก

October 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ainchalita

เขียนคำตอบถูกต้องแต่ไม่ผ่านต้องทำยังไงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/DADApvl

กูงึดหลาย


https://www.duolingo.com/profile/Duenmatio

ขาดจุด. ก็ให้เราผิดเลยหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย