"Bạn chỉ sống một lần."

Dịch:You only live once.

June 21, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

YOLO vẫn được chấp nhận nhé.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.