"Bạn chỉ sống một lần."

Dịch:You only live once.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

YOLO vẫn được chấp nhận nhé.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.