"The season is from February to March."

Dịch:Mùa kéo dài từ tháng Hai đến tháng Ba .

June 21, 2014

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hoai5

Không hiểu cái thể loại mùa gì mà từ tháng hai đến tháng ba vậy trời. Mà tự nhiên mùa, mùa gì, ít ra cho người ta dịch thành mùa này hay mùa đó chứ, cộc lốc.

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguuchan5

The season có thể là mùa giải đấy bạn ạ

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/taingoc

mùa giải thì sao bạn ? mùa giải đá bóng có thể trả lời cho bạn cả 2 câu trả lời luôn !

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Mùa yêu đương, cụ thể là ngày 14/2 và 8/3

July 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa926226

Vì có cả đống mùa

September 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phamvinhhoang

Mùa kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 cũng đc chứ nhỉ

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nga627387

cách dịch không đồng nhất, khổ thân ghê, lúc thì phải có chữ này mới đúng, lúc bỏ chữ này vào thì lại báo sai _

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tamthanhho

"mùa giải bắt đầu từ tháng hai đến tháng ba" sai chỗ nào vậy ad

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/taingoc

chỗ bắt đầu í bạn :v

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa926226

What the hell?

September 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DaisyRyo

không nghe đươc

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/FaithNmn

Dịch ko thuận gì cả. Haizz

August 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kimcuongle64

Bạn Emilie có cùng ý nghĩ giống mình

August 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lamtri

i am too

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyendoanptit

I cannot listen from lesson , please speak very very good

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sytruong135

tháng 2 chưa học, đã nghe rồi! ad fix lai đi

November 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocthai.nguyen

câu này không hiểu nổi

April 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/emily_hamal

dịch là "vụ mùa từ tháng 2 đến tháng 3" mà cũng sai

June 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Danhbeta

Tôi nghĩ "The season" cần đặt trong một ngữ cảnh cụ thể sẽ dịch rõ nghĩa hơn. Ví dụ có thể là mùa giải, mùa săn. Tốt nhất nên trắc nghiệm câu này.

August 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TienNguyen690181

mùa giải

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thanhtran418719

mùa bắt đầu từ tháng 2 tới tháng 3 ????? sao lại sai các bạn nhỉ

September 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa926226

Chưa viết hoa chữ mùa

September 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SkySnTng

mùa từ tháng 2 đến tháng 3 cũng đc mừ cần j thêm chữ "là"

September 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa926226

Thích đó, đc ko?

September 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AnhLan154864

Thiếu từ "cho" cũng báo sai

June 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huuva77

Tôi không hiểu là cái "Mùa" gì kéo dài từ tháng Hai đến tháng Ba !?

June 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tanhuy5hcm

co ai nghe thanh too much khong :)))

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nguuchan5

Mùa là từ tháng Hai đến tháng Ba( cũng được)

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tun895208

Tôi không hiểu đúng thì mượt mà sai thì nó chấm gần 10 p

July 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

The season is from february to march

September 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ToshiroKid

Làm đúng mà vẫn chấm sai

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

January 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/chui857101

The season có thể hiểu là mùa vụ có được không?

February 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BuiThiLoan8

Chả hiểu câu này định nói về cái gì. Mùa? Mùa gì mà từ tháng 2_3???

February 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/infinityota

Mình chả hiểu cái what gì cả

July 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.