"ห้ามเลี้ยว"

แปลว่า:No turns

October 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ทำไม turn ต้องเติม s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย