"เป็ดว่ายน้ำ"

แปลว่า:The duck swims.

October 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fIu93

เป็ดว่ายนํ้าทําไมต้องเติมSครับ มันไม่มีคําว่าหลายตัวนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

กริยาต้องเติมsมั้งครับ


https://www.duolingo.com/profile/GAP965283

ในกลักการแกรมม่า หากประธานเป็น He / She / It ในรูปแบบของเอกพจน์ กริยาต้องเติม S แต่หากเป็นพหูพจน์ กริยาไม่ต้องเติม S ครับ ผมไม่แน่ใจว่าถถูกต้องไหมนะครับ ?


https://www.duolingo.com/profile/RainbowT1

อ่านว่าสเวม อ่านเป็นสวิมตลอด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย