"Cô ấy ăn quả táo."

Dịch:She eats the apple.

June 22, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaiuchiha

she eats an apple sao lại ko đc TT^TT

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Haihasg2406

sao phải có chữ s sau chữ eat?

June 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Haihasg2406

Xin cho biết lý do sao phải có chữ S sau chữ eat?

June 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anonymoux

She (cô ấy) là đại từ ngôi thứ 3 số ít nên động từ ở hiện tại đơn phải thêm s hoặc es

July 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hdky2014

giúp mình phân biệt cách dùng từ "the" và "an" với. Thanks

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrinhNgoc3

Sau an thi co danh tu so it. Co nguyen am dung dau chu cai

November 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.