1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy ăn quả táo."

"Cô ấy ăn quả táo."

Dịch:She eats the apple.

June 22, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaiuchiha

she eats an apple sao lại ko đc TT^TT


https://www.duolingo.com/profile/Haihasg2406

sao phải có chữ s sau chữ eat?


https://www.duolingo.com/profile/Haihasg2406

Xin cho biết lý do sao phải có chữ S sau chữ eat?


https://www.duolingo.com/profile/anonymoux

She (cô ấy) là đại từ ngôi thứ 3 số ít nên động từ ở hiện tại đơn phải thêm s hoặc es


https://www.duolingo.com/profile/hdky2014

giúp mình phân biệt cách dùng từ "the" và "an" với. Thanks


https://www.duolingo.com/profile/TrinhNgoc3

Sau an thi co danh tu so it. Co nguyen am dung dau chu cai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.