"Cô ấy ăn quả táo."

Dịch:She eats the apple.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaiuchiha

she eats an apple sao lại ko đc TT^TT

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Haihasg2406

sao phải có chữ s sau chữ eat?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Haihasg2406

Xin cho biết lý do sao phải có chữ S sau chữ eat?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anonymoux

She (cô ấy) là đại từ ngôi thứ 3 số ít nên động từ ở hiện tại đơn phải thêm s hoặc es

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hdky2014

giúp mình phân biệt cách dùng từ "the" và "an" với. Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhNgoc3

Sau an thi co danh tu so it. Co nguyen am dung dau chu cai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.