"By her"

Dịch:Bởi cô ấy

June 22, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoSarah1

"cô ấy", đáp án "cô ta" không được chấp nhận ad ơi.


https://www.duolingo.com/profile/MinhLe11

"do cô ấy" nữa này


https://www.duolingo.com/profile/timictu

do cô ấy? =.="


https://www.duolingo.com/profile/handtt

do cô ấy được chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.