Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"By her"

Dịch:Bởi cô ấy

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoSarah1

"cô ấy", đáp án "cô ta" không được chấp nhận ad ơi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhLe11

"do cô ấy" nữa này

4 năm trước

https://www.duolingo.com/timictu

do cô ấy? =.="

4 năm trước

https://www.duolingo.com/handtt

do cô ấy được chứ

4 năm trước