"By her"

Dịch:Bởi cô ấy

June 22, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoSarah1

"cô ấy", đáp án "cô ta" không được chấp nhận ad ơi.

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/MinhLe11

"do cô ấy" nữa này

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/timictu

do cô ấy? =.="

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/handtt

do cô ấy được chứ

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.