1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The children have fish."

"The children have fish."

Dịch:Bọn trẻ có cá.

June 22, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoaHiep999

Sai! Phải là Bọn trẻ mới đúng, đứa trẻ khi nó là child.


https://www.duolingo.com/profile/kocoji

Hi, cám ơn bạn


https://www.duolingo.com/profile/kocoji

Mình nghĩ rằng câu này có thể dịc là: "đứa trẻ có cá" thì cũng không có gì là sai


https://www.duolingo.com/profile/nga.vo.798

Mình cũng nghĩ như bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.