"Thechildrenhavefish."

Dịch:Bọn trẻ có cá.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoaHiep999

Sai! Phải là Bọn trẻ mới đúng, đứa trẻ khi nó là child.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tonecer

Hi, cám ơn bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tonecer

Mình nghĩ rằng câu này có thể dịc là: "đứa trẻ có cá" thì cũng không có gì là sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nga.vo.798

Mình cũng nghĩ như bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.