"The tourist goes to the museum."

Dịch:Người du khách đi đến bảo tàng.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hungthinh2102

khách du lịch với du khách khác nhau @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

"Khách du lịch đến viện bảo tàng" cũng được rồi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cutihuy2322008

du khách cũng được rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thhuyen722006

du khách đi vào bảo tàng cũng sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

The tourist goes into the museum

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yakacute

Mình chưa đọc xong thì nó tự tắt mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.