1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chiếc giầy nào là của bạn?"

"Chiếc giầy nào là của bạn?"

Dịch:Which shoe is yours?

June 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DingDong1993

Which is your shoe? Không đúng à?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.