"Theengineersreadthegreenbook."

Dịch:Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh lá.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pham_Khanh1993

Trả lời những người kỹ sư thì đọc cuốn sách màu xanh mà lại ko đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/forever781661

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHa79125

những kỹ sư đọc sách màu xanh. Sao không đúng nhỉ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHa79125

Sách và quyển sách có khác gì không mọi người

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/trangtrang912004

Mình: Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh. (Faul) App: Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh lá. (True) ☆Còn thiếu đúng một chữ lá:)

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.