Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ngocanh030299

lỗi!!!!!

tại sao mình không thể mở bài để làm được????

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuvanhahung

Bạn vào thì nó thông báo như thế nào?

4 năm trước