1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He takes me away from here."

"He takes me away from here."

Dịch:Anh ta đưa tôi ra khỏi đây.

June 22, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LaamThu

"anh ấy đưa tôi rời khỏi đây" cũng đúng chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/LHongThanh7

Anh ta đưa tôi ra đây đc ko nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NBJan0912

Anh ta dẫn tôi biến khỏi đây cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Anh ấy đưa tôi đi xa từ đây. Thế mà cũng suýt đúng. Sai có mấy từ à :)


https://www.duolingo.com/profile/tuanhoang745275

anh ấy dắt người tôi xa từ đây

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.