"Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng."

Dịch:I feel better when I drink hot lemon juice.

June 22, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LuuXuanLy

i feel better when i drink warm lemon juice

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynLongV9

Thế mà cx sai bực v

June 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Dùng while được không

June 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/myloveknight

không được nhé bạn. "when" là cấu trúc câu điều kiện. cần sự việc này xảy ra thì sự việc kia mới xảy ra. "while" là cả 2 cùng xảy ra một thời điểm.

December 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

I feel better as I drink hot lime juice.

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

Bạn dùng sai từ rồi.

July 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

As (trạng từ) : như ; (liên từ) : trong khi (xảy ra đồng thời, gần giống với while). Lime : vôi !

August 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LVitThng6

I feel better while i drink hot lemonade ?

December 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DungltGensys

Tại sao dùng câu "I feel better when I drink the hot lemonade" lại không đúng nhỉ

January 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Natalie238023

Why????

April 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/KienAps

Phải là drank chứ, vì nó đã xảy ra rồi

May 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.