"Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh."

Dịch:This flower is yellow, but the rest is blue.

June 22, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/LuuXuanLy

this flower is yellow, but the rest are green

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.