1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bông hoa này màu vàng, nhưng…

"Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh."

Dịch:This flower is yellow, but the rest is blue.

June 22, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LuuXuanLy

this flower is yellow, but the rest are green

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.