Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh."

Dịch:This flower is yellow, but the rest is blue.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuXuanLy

this flower is yellow, but the rest are green

4 năm trước