"My books are red."

Dịch:Những quyển sách của tôi thì màu đỏ.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Long_2001

are mà đọc thành so

4 năm trước

https://www.duolingo.com/le.su

khó nghe quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thnhnguync2

khó nghe quá :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duc22081993

mọi người cho e hỏi khi nào thì dùng is và khi nào thì dùng are. Em hơi rối. thank.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/binhkyo718

mình cũng zậy chịu !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yenoanhs

phần lớn 'is' dùng cho chủ ngữ số ít như the book/ a book..., 'are' dùng cho số nhiều the books/ two book...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Automation1

Nếu là danh từ chỉ vật số ít, hoặc đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít - ví dụ như : " He, She, It " thì dùng " IS " , còn các danh từ số nhiều, hoặc các danh từ chỉ ngôi We, They, You thì dùng "are" ! Lưu ý một số từ đặc biệt " kids = children, women là số nhiều của woman, men là số nhiều của man ! Mình chỉ biết vậy thôi, có gì thì mọi người sửa giúp mình luôn nha.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhcChHi

Dùng is khi chủ ngữ là số ít dùng are khi chủ ngữ là số nhiều ngoài ra con có một sooa Th khác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/andrewhien

my books are red mà đọc thành my books so red

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyenn6

"những quyển sách của tôi là màu đỏ" cũng sai sao bạn???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lie_
  • 12
  • 6
  • 5

những quyển sách của tôi đều đỏ cũng sai hả @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/peace115

Những cuốn sách của tôi màu đỏ. Vậy mà bị sai, Rụng mất một trái tim. :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phi.ld94

từ này khó nghe quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/andrewhien

my books are red nghĩa là: những quyển sách của tôi thì màu đỏ. Sao lại sai ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tythai

"những quyển sách của tôi màu đỏ" không đc @@

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.