"Sorry, not me."

Dịch:Xin lỗi, không phải tôi.

June 22, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/prometevbkx

Rất tiếc , không phải tôi ????

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lmn08tn

"xin lỗi, không phải mình" cũng đc chứ nhỉ ???

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/duockien

Ko phải thế đâu

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/RyleeDip

Xin lỗi không phải tôi là đúng nhất

December 7, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.