Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sorry, not me."

Dịch:Xin lỗi, không phải tôi.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/prometevbkx

Rất tiếc , không phải tôi ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lmn08tn

"xin lỗi, không phải mình" cũng đc chứ nhỉ ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duockien

Ko phải thế đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RyleeDip

Xin lỗi không phải tôi là đúng nhất

3 năm trước