"Sorry, not me."

Dịch:Xin lỗi, không phải tôi.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/prometevbkx

Rất tiếc , không phải tôi ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lmn08tn

"xin lỗi, không phải mình" cũng đc chứ nhỉ ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duockien

Ko phải thế đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RyleeDip

Xin lỗi không phải tôi là đúng nhất

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.