Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girl drinks orange juice."

Dịch:Cô gái uống nước cam ép.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tengicungdk

cô gái uống nước cam ép đk nhể

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hong_long01

đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TatsuPham

cô gái uống nước cam

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendoanptit

thì chữ dịch thì ok nhưng phần nghe hơi hơi khó :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/01636368208

nghe khó khó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongNguyn11

Nghe khong duoc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NuNu282445

Cho hỏi "Drink"có "s" là số nhiều thì dịch là "những cô gái uống nc cam ép " chứ ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Ko. Động từ drink đi với ngôi thứ 3 số ít ( she,he, it...) thì thêm s. Các ngôi i,you,we, they.... thì để nguyên mẫu.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhuquynhvovinam

cái đó là động từ , mà trước động từ là danh từ chỉ số ít nên thêm s ák

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thy834828

Drinks là dành cho ngôi thứ ba số ít còn drink mới dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số nhiều ạ

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/LngThoa1

Những cô gái là: the girls, danh từ số ít thì động từ sau nó thêm s.

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/moon354581

Uống nc ep cao ko chịu, phải cam ép mới chịu cơ =)))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Nghe rất khó, nhất là chỗ đọc nối từ chữ s của : drinks orange

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuankiet453837

Cô gái uống nước ép cam cũng được mà . Sao lại sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thy834828

Uống nước ép cam không được?

3 tuần trước