"We have to analyze all the problems."

Dịch:Chúng ta phải phân tích tất cả những vấn đề.

June 22, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

Chúng tôi phải phân tích hết những vấn đề cũng được chứ nhỉ?

August 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/michididi

"Chúng tôi phải phân tích tất cả các vấn đề" có gì sai?

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Đã sửa, cám ơn bạn :)

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Con_meow

"Chúng tôi phải phân tích mọi vấn đề" vẫn đúng cơ mà.

August 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chuoibeo

"chúng ta phải phân tích hết những vấn đề" cũng được mà ad?

October 30, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.