Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to analyze all the problems."

Dịch:Chúng ta phải phân tích tất cả những vấn đề.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkien92

Chúng tôi phải phân tích hết những vấn đề cũng được chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/michididi

"Chúng tôi phải phân tích tất cả các vấn đề" có gì sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Đã sửa, cám ơn bạn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Con_meow

"Chúng tôi phải phân tích mọi vấn đề" vẫn đúng cơ mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
 • 21
 • 16
 • 8
 • 7
 • 2
 • 297

"chúng ta phải phân tích hết những vấn đề" cũng được mà ad?

2 năm trước