1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It is the city of which I to…

"It is the city of which I told you."

Dịch:Nó là thành phố tôi đã kể bạn.

June 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/michididi

Tại sao "nói" không được mà phải "kể"


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Đã thêm đáp án, cám ơn bạn. Lần sau bạn bấm báo lỗi nhé.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.