"It is the city of which I told you."

Dịch:Nó là thành phố tôi đã kể bạn.

June 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/michididi

Tại sao "nói" không được mà phải "kể"

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Đã thêm đáp án, cám ơn bạn. Lần sau bạn bấm báo lỗi nhé.

June 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.