Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không phải là một tổ chức."

Dịch:We are not a foundation.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RiverPerfume

organisation cũng là tổ chức mà, sao không được chấp nhận?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

corporation không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

mình cũng chọn organization nhưng ko dc

3 năm trước