"She needs more water."

แปลว่า:เธอต้องการน้ำเพิ่ม

October 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/EyeKaa

ตอบหมือนเฉลยแต่ทำไมถึงผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย