"Họ tham gia hay không tham gia?"

Dịch:Are they in or are they out?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyen-Hanh

can i use "they take part in or not?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

"are they in or out" liệu có được không nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sukimifa2005

they join or not join ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.