Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ tham gia hay không tham gia?"

Dịch:Are they in or are they out?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyen-Hanh

can i use "they take part in or not?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

"are they in or out" liệu có được không nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sukimifa2005

they join or not join ?

4 năm trước