"Họ tham gia hay không tham gia?"

Dịch:Are they in or are they out?

June 22, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen-Hanh

can i use "they take part in or not?"


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

"are they in or out" liệu có được không nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/sukimifa2005

they join or not join ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.