"Bố tôi ở trong vườn."

Dịch:My dad is in the garden.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatpv1

My father is in the garden

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.