"Bố tôi ở trong vườn."

Dịch:My dad is in the garden.

June 22, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/nhatpv1

My father is in the garden

June 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.