Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có chi!"

Dịch:You are welcome!

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anbinhtuan

ko hiêuur

4 năm trước

https://www.duolingo.com/shadow_97

you are welcome nghĩa là không có chi đó bạn câu này phải học thuộc lòng :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuTrangcoolgirl

nothing chứ nhỉ?hjx

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LanMai2

no detailed cũng được mà ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/JackieVo

never mind cũng không được hả ad :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChienKuroo

that is all right ??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanhai

Not at all cũng được hỷ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MonMeigeni300799

nothing là k có gì mà, tại sao lại sai chứ

4 năm trước