"Không có chi!"

Dịch:You are welcome!

June 22, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anbinhtuan

ko hiêuur

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/shadow_97

you are welcome nghĩa là không có chi đó bạn câu này phải học thuộc lòng :D

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThuTrangcoolgirl

nothing chứ nhỉ?hjx

June 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LanMai2

no detailed cũng được mà ???

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/JackieVo

never mind cũng không được hả ad :(

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ChienKuroo

that is all right ??

July 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vanhai

Not at all cũng được hỷ?

July 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MonMeigeni300799

nothing là k có gì mà, tại sao lại sai chứ

August 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.