Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông của bạn có theo đạo không?"

Dịch:Is your grandfather religious?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mdblue

Trong trường hợp này, nếu dịch Does your grand father have religion? có phù hợp không?

4 năm trước