"Ông của bạn có theo đạo không?"

Dịch:Is your grandfather religious?

June 22, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mdblue

Trong trường hợp này, nếu dịch Does your grand father have religion? có phù hợp không?

June 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.