"She runs."

Dịch:Cô ấy chạy.

June 22, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HelloCrazyGuy

He/she/it thêm s/es. You/we/they giữ nguyên động từ.

June 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/minhdeptra11

hello

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhanHoangV10

Cô ấy chạy bộ đúng mà

July 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/garenVN

dễ

October 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hoa2007

cô ấy chạy

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nguynvnvin212345

Cô ấy chạy nghe thì có vẻ dễ dàng

August 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Khoa21409

3DUECW Các bạn tham gia CLB với mình nhé! Cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ! Fighting!!!

August 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Cln978192

C ơi làm sao để vào được

May 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kakuracute

nghe thấy nó đọc là "she wants" mà

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuyTran226737

Cô ấy chạy bộ -> sai Cô gái chạy bộ ->sai có nên gửi thư phản hồi tiếng Việt phong phú cho họ không?

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sarah448987

không

October 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ltinanh0

ehreyjeitjeugt6tr

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Huu_Hoai

Không hiện ra đáp án để chọn, thì phải làm sao ??? :( :(

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/7654321dh

thì thôi

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuongDuy9x

Thì k chọn thế thôi!

August 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngongcon_9x

tại sao cứ she hoặc he lại có chu s dang sau dong tu nhi ?

August 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuongDuy9x

Kết bạn đi rồi anh giải thích cho :D

August 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuyNguyen390254

Bảng nào

July 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhmNguynHo

Sao z ban

February 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cherry_2006

con chó ăn cứt

December 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuongDuy9x

The dog eats the shit!!! :D

July 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sammy2503

He/she/it đi với động từ thêm s/es

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LVNQUANG11

He she là ngôi thứ 3 nên thêm s em nhé

March 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KhaiTrangClover

Học ngữ pháp đê... Hs lớp 6 còn biết

May 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quanbatrai

like

May 21, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.